Resines

Comença el bon temps, i amb ell venen les noves resines. Un material nou que mica en mica m'està enamorant. Peces per a totes les edats. Fresques, transparents, subtils i originals. Un trosset de natura que podras dur sempre a sobre.
Més informació »

Cargolins

Una nova col·lecció per a aquesta primavera. CARGOLINS!
Uns cargols de colors, seguint gammes cromàtiques inspirades en fotografies i paletes de colors. Les peces son d'argila polimèrica texturitzada.
Els "cargolins" cauen combinats amb boletes dels mateixos tons, o coordinades amb el cordó. Collarets llargs i còmodes, i arracades de tendència petita per ressaltar el collaret i no sobrecarregar.
Estan disponibles en varies tonalitats, mides i nombre de cordons. Com sempre son personalitzables 100%!
Pregunta pel teu a olgart@hotmail.esMés informació »

Panellets

D'ametlla, coco o els clàssics de pinyons. Quins t’agraden més?
Estan realitzats amb argila polimèrica i muntats en plata, tot i que l’elaboració ha estat més semblant a la d’uns panellets de veritat que a la d’unes arracades: el coco ratllat, l’ou batut, l’arrebossat de pinyons... Divertidíssims! 

Espero que us agradin, i que passeu un bon pont de Tots Sants!


Més informació »

Noves col·leccions "K"

Què significa la K?La “K” a les meves peces vol dir que estan fabricades amb l’argila polimèrica “KATO”. Una argila molt més dura, i que es cou a més temperatura que les de la gamma del “fimo” o “sculpey”. Amb les peces incloc una petita planxa del material amb la “K”, per poder tocar-lo, doblegar-lo, i posar-lo a prova sense haver-ho de fer amb la teva peça.Donna Kato, jo diria que l’artista de l’argila polimèrica més mundialment famosa, n’és la creadora, i ningú millor que ella per dissenyar un material tan especialitzat en joieria com aquest. Extremadament dur un cop cuit, i més semblant al plàstic que a l’argila. Els colors son vius, i no varien (sempre que es coguin a la temperatura exacta).

Donna Kato
 


 Per què les peces de Kato son més cares que les altres?
L’argila Kato em porta més temps de treball que  l’altra argila. La majoria de les peces estan polides mecànicament, la duresa del material dificulta el correcte enganxament (he de fixar molt millor la peça de metall a l’argila), hi ha poca gamma de colors (pel que tots els colors que faig servir els he de “fabricar” barrejant altres colors d’argila), i uns quants etc. que fan que les peces de Kato siguin més cares que les altres.  


Kato polyclay

Les peces fabricades amb Kato, i cuites a la seva correcta temperatura, son extremadament duradores, no es trenquen, no es deformen,... Diria que son “de per vida” (no ho puc assegurar perquè fa poc més de dos anys que hi treballo, però encara no m’han fallat mai).

Les peces que faig amb Sculpey Premo, Sculpey Soufflé, o Cernit (les altres marques d’argila amb les que treballo)  també son extremadament duradores, i també tenen colors que no varien, però amb molta força, o mossegant-les es podrien trencar o esquerdar. Les de Kato no. Millor no les mosseguis ni les forcis, ja que podries deixar marques, però no es trenquen ni es deformen amb un us “normal”.


A més a més les peces Olgart amb la “K” SON TOTES DIFERENTS. M’agrada que ja que portes artesania de qualitat, puguis tenir la certesa que ningú més anirà igual que tu. Ets única, i la teva joia artesanal també. Rebem nombrosos encàrrecs de peces fetes “a mida” i t’animo a fer-ho, però potser connectes amb algunes de les peces de les meves noves col·leccions. Pots triar i remenar a la Joieria la Lluna de Vilanova, al c/ Caputxins, nº22, de Vilanova i la Geltrú.
 

Puc encarregar-te el que jo vulgui?Sí, i pots rebre-ho per correu, o anar-ho a buscar i emprovar’t-ho a la joieria. Cada peça és única e irrepetible, però més si t’arriba al cor. Pots encarregar-me alguna idea, un disseny en especial, uns colors o formes que et combinin amb determinada roba, ... tot el que se’t pugui passar pel cap. Es un material molt versàtil! Escriu-me a olgart@hotmail.es, o al messenger del facebook de la pàgina Olgart. Et deixo alguns enllaços per si vols conèixer més del material Kato Polyclay o l’artista Donna Kato:http://www.katopolyclay.com/https://www.facebook.com/Donna-Kato-108073342650630/https://www.pinterest.com/dkkato/http://donnakato.blogspot.com.es/


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¿Qué significa la K?
La "K" en mis piezas significa que están fabricadas con la arcilla polimérica "KATO". Una arcilla mucho más dura, y que se cuece en mayor temperatura que las de la gama del "fimo" o "Sculpey". Con las piezas incluyo una pequeña plancha del material con la "K", para poder tocarlo, doblarlo y ponerlo a prueba sin tener que hacer con tu pieza.
Donna Kato, yo diría que el artista de la arcilla polimérica más mundialmente famosa, es la creadora, y nadie mejor que ella para diseñar un material tan especializado en joyería como este. Extremadamente duro una vez cocido, y más parecido al plástico que en la arcilla. Los colores son vivos, y no varían (siempre que se cuezan a la temperatura exacta).

¿Por qué las piezas de Kato son más caras que las otras?
La arcilla Kato me lleva más tiempo de trabajo que la otra arcilla. La mayoría de las piezas están pulidas mecánicamente, la dureza del material dificulta el correcto enganche (tengo que fijar mucho mejor la pieza de metal en la arcilla), hay poca gama de colores (por lo que todos los colores que uso les he de "fabricar" mezclando otros colores de arcilla), y unos cuantos etc. que hacen que las piezas de Kato sean más caras que las demás.

Las piezas fabricadas con Kato, y cocidas a su correcta temperatura, son extremadamente duraderas, no se rompen, no se deforman, ... Diría que son "de por vida" (no lo puedo asegurar porque hace poco más de dos años que hay trabajo, pero todavía no me han fallado nunca).

Las piezas que hago con Sculpey Pulso, Sculpey Soufflé, o Cernit (las otras marcas de arcilla con las que trabajo) también son extremadamente duraderas, y también tienen colores que no varían, pero con mucha fuerza, o mordiéndose las se podrían romper o agrietarse. Las de Kato no. Mejor no las muerdas ni las fuerces, pues podrías dejar marcas, pero no se rompen ni se deforman con un uso "normal".


Además las piezas Olgart con la "K" SON TODAS DIFERENTES. Me gusta que ya que llevas artesanía de calidad, puedas tener la certeza de que nadie más va a ir igual que tú. Eres única, y tu joya artesanal también. Recibimos numerosos encargos de piezas hechas "a medida" y te animo a hacerlo, pero quizás conectas con algunas de las piezas de mis nuevas colecciones. Puedes elegir y remover a la Joyería la Luna de Vilanova, en C / Caputxins, nº22, de Vilanova y la Geltrú.


Puedo encargarte lo que quiera?
Sí, y puedes recibirlo por correo, o irlo a buscar y emprovar't a mi joyería. Cada pieza es única y irrepetible, pero más si te llega al corazón. Puedes encargarme alguna idea, un diseño en especial, unos colores o formas que te combinen con determinada ropa, ... todo lo que se te pueda pasar por la cabeza. Es un material muy versátil! Escríbeme a olgart@hotmail.es, o en el messenger del facebook de la página Olgart.


Te dejo algunos enlaces por si quieres conocer más del material Kato Polyclay o el artista Donna Kato:
http://www.katopolyclay.com/
https://www.facebook.com/Donna-Kato-108073342650630/
https://www.pinterest.com/dkkato/
http://donnakato.blogspot.com.es/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

What means K?
K means that my pieces are made with polymer clay "KATO". A much tougher clay, which is baked in temperatures over the range of "fimo" or "sculpey." I include pieces with a small plate of material with "K" to touch, fold it, and put it to the test without having to do with your piece.
Donna Kato, I'd say the artist of the most world famous polymer clay, is the creator, and who better than her to design a material that specializes in jewelry such as this. Extremely tough once cooked, and more like plastic than clay. The colors are vivid, and vary (if you cook the exact temperature).

Why Kato parts are more expensive than others?
Clay Kato takes me more time working than the other clay. Most of the pieces are polished mechanically the hardness of the material hinders the proper hitch (I better fix the piece of metal to clay), there is little color range (so all the colors that I use I of "manufactured" by mixing other colors of clay) and some etc. which make parts Kato are more expensive than others.

The pieces made with Kato and cooked to proper temperature, are extremely durable, not break, deform it ... I would say are "for life" (I can not make that a little more than two years work there, but it never failed me).

The pieces do with Sculpey Premo, Sculpey Soufflé, or CERN (the other brands I work with clay) are also extremely durable and have no colors vary, but with great force or biting them could break or crack. The Kato no. Better not bite or forces because it could leave marks, but do not break or deform with us "normal".


Besides the pieces Olgart with "K" are all different. I like that because you wear quality craftsmanship, you can be sure that no one will like you. You are single and your joy craft well. We received numerous commissions from parts made "custom" and I encourage you to do so, but perhaps connect with some of the pieces of my new collections. You can choose from the Moon Jewellery Vilanova, c / Capuchin nº22 of Vilanova.


I order you what I want?
Yes, and you can receive by mail or go for it and it emprovar't jewelry. Each piece is unique and unrepeatable, but if it touches your heart. You can charge me some idea, designed in particular colors or shapes that you combine with certain clothes ... everything you can think of, you will be. It is a very versatile material! Write me olgart@hotmail.es or messenger facebook page Olgart.


I leave some links if you want to know more material or artist Donna Kato Polyclay Kato:
http://www.katopolyclay.com/
https://www.facebook.com/Donna-Kato-108073342650630/
https://www.pinterest.com/dkkato/
http://donnakato.blogspot.com.es/
 
 
Més informació »

El bosc màgic/ Màgic Forest

Amb la tardor arriba la pluja, la nit és més llarga i comença a fer fred. Pero el bsoc s'omple de colors, i la màgia ho invaeix tot. Un bosc encantat ha invaït el meu taller! Son peces màgiques i amb encant, amb colors que es difuminen i formes sinuoses i naturals. Son noves tènciques, complexes i costoses en temps i materials, però tant màgiques de treballar com de lluïr. Desitjo que us agradi la nova col·lecció El Bosc Encantat!

With autumn comes the rain, the night is longer and starts to get cold. But the forest is full of colors, and the magic invades everything. An enchanted forest has invaded my studio! Magical pieces are charming and colors are blurred, with sinuous and natural shapes. These are new techniques, more difficult and costly in time and materials, but with màgic and joyful handmade. I hope you enjoy the new collection The Enchanted Forest!

Més informació »

FM 2015 REVERSIBLES
 Aquest any la Festa Major de Vilanova s'omple de color!
He dissenyat, amb la col·laboració dels Pabordes 2015, una col·lecció que encaixa amb el disseny de les samarretes, els domassos i la resta de marxandatge. El simbolisme de la festa, la senzillesa de la forma rodona, i els colors primaris i llampants son les notes predominants d’aquesta col·lecció.
A més tant les arracades com el collaret son REVERSIBLES!

Elaboració i tècniques:
Les peces d’argila estan realitzades amb la tècnica del Millefiori a doble cara, amb la part central en blanc, que és el color de la festa. Estan elaborades amb argila polimèrica Kato Polyclay (l’argila més dura del mercat).
Cada peça està polida amb feltre, per arrodonir les cantonades i fer-la més còmoda, i per perfeccionar el límit dels colors.
Estan texturitzades amb pasta de paper reciclat, que els hi confereix certa aspresa i en matifica l’aspecte.
Les tanques de les arracades estan fetes a mà, partint de fil de plata de llei de 0’9mm. El metall fet servir per als collarets també és plata de llei de 925, i el cordó és de cotó de torçal vermell ja que és l’únic color (a part del blanc) que combina amb totes les peces de la col·lecció.Precaucions:
El material d’aquestes peces és de colors: no estan pintades. No et tacaran la roba blanca, ni perdran el color.
Si acabes la nit banyan-te a mar, o sues molt durant el cercavila lliure no pateixis. Pots mullar-les tant com vulguis que no els hi passa res.
Si en una d’aquestes nits acabes per terra, o al deixar-li emprovar el collaret al teu amic li cau, no es trenca. He intentat trencar-ne algun i m’ha estat impossible!
Les úniques precaucions que has de prendre son:
-          No estirar del collaret a la força, ja que el mosquetó, o la peça que aguanta el cordó es podria desmuntar. Si no es desmunta tampoc ho facis perquè t’escanyaràs!
-          No posar collarets als nens i nenes sense avisar-los i vigilar. Algun altre nen o nena també els hi podria estirar del collaret i escanyar-los.
-          No deixar a l’abast de nadons les arracades de botó ni les tanques ja que se les podrien empassar.


Dit això, només em queda desitjar-vos que passeu molt bona Festa Major de Vilanovai la Geltrú 2015!!!!

  

Més informació »

Molsa
Més informació »

TexturesPeces amb textures naturals que imiten la pedra, la fusta o la sorra.


¡

Més informació »